Sme jednorožci snažiaci sa o...

smerujúcu k skutočnému šťastiu, každej živej bytosti.

pretože láska by mala byť na prvom mieste, každého konania!

našej planéty a detí našich detí.

v ktorom sa žije

nie (len) pre peniaze,

ale (hlavne) pre lásku.

medzi mocou a peniazmi...

a

Sme (r)evolucionári držiaci spolu ako

Hľadať