Sme Lováci tvoriaci...

Lováci, ktorých cieľom je...

Lováci budujúci základy spoločnosti,

v ktorej nevládne moc a peniaze,

ale

Lováci držiaci spolu,

aby vytvorili

Hľadať