Kto (nie) sú Lováci?

Sú to tí, ktorým (ne)záleží na skutočnom šťastí #NiePreLóveAlePreLove


Mnoho ľudí a firiem vyzerá, že to robí #NiePreLóveAlePreLove a nižšie je transparentný zoznam tých, ktorí to (ne)potvrdili v momente, keď sme ich požiadali podporiť Lovensko.

Zelenou sú zvýraznení tí, ktorí sú autentickí a červenou tí, ktorí nie.
Vo výsledku je táto stránka zrkadlom pravdy.P.S.:
Netrváme na prezrádzaní svojej identity, pretože dôležitejšie sú činy, ako ich pripisovanie Egu.
(História už dostatočne ukázala, že Ego dokáže pochovať aj tie najvznešenejšie úmysly).

Bohužiaľ v prípadoch, kedy sa koná hrubá nespravodlivosť sa tí červení skrývajú za zákon o ochrane osobných údajov a tak je veľká škoda, že tu nemôžu byť zverejnené napr. komunikácie z najvyšších priečok štátu, ktoré sa nezachovali pre dobro spoločnosti.
(Ak nám vieš s touto právnickou stránkou (r)evolúcie lásky pomôcť, napíš nám na: " revol@evol.sk ").

Cieľom a cestou je láska a nie sochy.
Meno jedného dňa určite zomrie, ale idea môže prežiť večnosť.

Aktualizované: 27.7.2020

Lovák Viktor
zakladateľ Lovenska

Lovenka Iveta
pridala historicky prvé miesto (www.slovenskeopalovebane.sk) #NiePreLóveAlePreLove

Hľadať