Prečo (nie)sme Lováci?

Pretože nám (ne)záleží na skutočnom šťastí.
-
-
Mnoho ľudí a firiem vyzerá, že to robí #NiePreLóveAlePreLove a nižšie je transparentný zoznam tých, ktorí to (ne)potvrdili v momente, keď sme ich požiadali podporiť Lovensko.
-
Zelenou sú zvýraznení tí, ktorí sú autentickí a červenou tí, ktorí nie.
Vo výsledku je táto stránka zrkadlom pravdy.
-
-

P.S.:
U jednotlivcov netrváme na prezrádzaní svojej identity, pretože dôležitejšie sú činy, ako ich pripisovanie Egu.
(História už dostatočne ukázala, že Ego dokáže pochovať aj tie najvznešenejšie úmysly)
-
-
Cieľom a cestou je láska a nie sochy.
Meno jedného dňa určite zomrie, ale idea môže prežiť večnosť.
-
-
-
-
-
-
-
Lovák Viktor
Lovák Viktor
zakladateľ Lovenska

Hľadať